हाम्रो टिम

प्रबन्ध सम्पादक
……..
सम्पादक
………..
निर्देशक
……….
समाचार संयोजक
……………
डेस्क संयोजक
………..
व्यवस्थापक
……………..
बजार व्यवस्थापक
……………….